dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
dot
dot
סיפורי הצלחה
dot
TAYA מובילה אופטימיזציה של צריכת האנרגיה ומקורות האנרגיה ללקוחותיה. זאת על ידי הענקת פתרון אנרגטי מיטבי בתחומי מערכות ייצור חשמל עצמי, מערכות אנרגיה חלופית, מערכות מכניות מפעליות, מערכות תרמיות ומערכות השבת חום, מערכות תאורה, מיזוג אויר ועוד...
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
  dot dot dot
תחומי פעילות
dot
TAYA עוסקת בייזום, ניהול וביצוע תהליכי התייעלות אנרגטית וצמצום צריכת משאבים.
TAYA מובילה גופים להתייעלות וחיסכון מניבי הכנסות תוך עמידה בסטנדרטיים בינלאומיים ושימוש במקורות הידע העדכניים והמקצועיים ביותר. מתמחה בהקמת תחנות לייצור אנרגיה על בסיס גז טבעי עד 5 מגה.
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
  dot dot dot
מגזרי פעילות
dot
TAYA יוזמת פרויקטים בהתייעלות אנרגטית וייצור אנרגיה בגופים עתירי צריכה ובעלי פוטנציאל חיסכון ושיפור ביצועים.
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
dot
dot
dot
 
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot