dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
dot מגזרי פעילות
dot
pics_jobclasses
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשייה
dot
חברת TAYA מזהה בתעשייה צריכת אנרגיה מוגברת, התייעלות בתעשיה יכולה להוות השינוי בראייתינו הנה ליבת הכלכלה (צריך למצוא ביטוי טוב יותר לכך שתעשייה היא עשייה ולכן מרכזית ביותר לטעמנו), ניתן ונכון להביא לחיסכון בהוצאות האנרגיה עבור מפעל פעיל.
קרא עוד
dot
רשויות מקומיות
dot
TAYA מובילה ויוזמת תהליכי התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות לרבות
קרא עוד
dot
חברות מסחריות
dot
חברת TAYA מציעה גידול בהכנסות של חברות מסחריות אשר בבעלותן נכסים מבונים כגון משרדים, חנויות, מרכזי מסחר וכו'. מתוך תהליך התייעלות אנרגטית על ידי שימוש בפתרונות הנדסיים וטכנולוגיות מתחום ניהול האנרגיה.
קרא עוד
dot
קיבוצים וקהילות
dot
חברת TAYA מתמחה ביצירת הכנסה פנויה ממוצעת של 15% עבור קיבוצים וקהילות מתוך התייעלות וחיסכון בהוצאות האנרגיה.
מתוך הבנת המבנה הכלכלי חברתי של קיבוצים וקהילות אנו יודעים לשייך את פירות החיסכון לפרט ולכלל.
קרא עוד
dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot