dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
dot מגזרי פעילות
dot
pics_jobclasses
dot
מגזרי פעילות
dot
רשויות מקומיות
dot
TAYA מובילה ויוזמת תהליכי התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות לרבות:
•  סקר לאיתור פוטנציאל חיסכון בצרכני הרשות
•  תכנון פרויקט התייעלות
•  הובלת אופטימיזציה של ניהול האנרגיה
•  הובלת תכנית פעולה בתחום האנרגיה ברשות
•  ניהול פרויקטים בתחום
dot
dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot