dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
dot מגזרי פעילות
dot
pics_jobclasses
dot
מגזרי פעילות
dot
חברות מסחריות
dot
חברת TAYA מציעה גידול בהכנסות של חברות מסחריות אשר בבעלותן נכסים מבונים כגון משרדים, חנויות, מרכזי מסחר וכו'. מתוך תהליך התייעלות אנרגטית על ידי שימוש בפתרונות הנדסיים וטכנולוגיות מתחום ניהול האנרגיה.

חברות מסחריות אשר צריכת האנרגיה הכוללת שלהן הנה יותר מ- 100 אלף ₪ בשנה (חשמל, גז, סולר וכו') הינן קהל היעד של חברת TAYA המציעה להן בניית מודל התייעלות כלכלי המכסה החלפת ושדרוג מערכות ומכשירים זוללי אנרגיה בתכנית מימון חוץ ופנים ארגונית.

בחברות אלו קיים פוטנציאל התייעלות גדול במיוחד משום השימוש במערכות מיושנות, זוללות אנרגיה כגון מערכות מיזוג אויר וסינון אויר, מערכות תאורה, מערכות ניטור ובקרה, מערכות קירור וחימום נוזלים וכיוצ"ב, וזאת מפאת חוסר תכנון וניהול אנרגטי היסטורי.

TAYA מובילה חברות בתחום תכנון וניהול אנרגטי על ידי הובלת תהליכי סימון יעדים כלכליים, קביעת מטרות התייעלות אנרגטית להמשך ועדכון תהליכי התייעלות בראיית טכנולוגיות עתידיות בטווחים הקצר, הבינוני והרחוק.

חברת TAYA מיישמת טכנולוגיות חדשניות ויעילות אנרגטית המותאמות לחברות מסחריות תוך שימוש במקורות הידע העדכניים והמקצועיים ביותר.
TAYA משלבת בתהליך ההתייעלות בחברות מסחריות היבטים של הסברה וחינוך לערכי התייעלות בארגון – לרבות הקמת מערך חינוכי לשם הטמעת ערכי הקיימות מול הגורם האנושי בארגון, הובלה מתודית של שינוי קונספטואלי על ידי ניטור ובקרה. העצמת תהליך החיסכון בארגון.
dot
dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot