dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
dot מגזרי פעילות
dot
pics_jobclasses
dot
מגזרי פעילות
dot
קיבוצים וקהילות
dot

חברת TAYA מתמחה ביצירת הכנסה פנויה ממוצעת של 15% עבור קיבוצים וקהילות מתוך התייעלות וחיסכון בהוצאות האנרגיה.
מתוך הבנת המבנה הכלכלי חברתי של קיבוצים וקהילות אנו יודעים לשייך את פירות החיסכון לפרט ולכלל.

חברת TAYA מספקת ניתוח הנדסי ופתרונות טכנולוגיים המעניקים מענה להתייעלות ברמת רזולוציה של כל בית אב, תאורת חצר ובית ילדים בהתייעלות ממוצעת של 15% בצריכת האנרגיה המאפשרת הנאה מיטבית מפירות ההתייעלות האנרגטית לצרכני הקיבוץ הפרטיים (בתי האב) וכן לקיבוץ כתוצאה מריכוז צרכנים רבים.

לקיבוץ כיום קיימת הזדמנות כלכלית ממשית ליצירת הכנסה עודפת כתוצאה מצמצום הוצאות האנרגיה וצריכה בזבזנית של משאבים בלתי מתחדשים.
בימים אלו עומדות בפני קיבוצים חלופות ממשיות למקורות האנרגיה המסורתיים הנהוגים היום. חברת TAYA מתמחה באופטימיזציה של מקורות אלו.
דוגמאות לפרויקטים בקיבוצים:

  1. ייצור חשמל עצמי לכלל צרכני הקיבוץ - המייצר הכנסה פנויה של כ- 20% מעלויות החשמל כיום ומאפשר החזר השקעה של כ- 3 שנים.
  2. החלפה ושדרוג מערכת התאורה הקהילתית במימון מלא והנאה מפירות החיסכון מהיום הראשון.
  3. בניית מודל התייעלות כלכלי בבתי החברים המכסה החלפת ושדרוג מכשירים זוללי אנרגיה בתכנית מימון פנים קיבוצית.
  4. ניהול יעיל של מערך האנרגיה בקיבוץ על ידי שימוש בהסתת עומסים, סינרגית צרכנים, איזון בשימוש של צרכני חום וקור במוקדים שונים.
  5. יצירת הכנסה פנויה מהתייעלות בענפי הקיבוץ כגון רפת, מסגריה, לולים וכו׳ וכן במבני הציבור בקיבוץ כגון חדר אוכל, מרפאה, גני ילדים ועוד.
dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot