dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
תחומי פעילות
dot
dot
pics_new_air_rules
dot
תכן החלפת מערכת מיזוג ישנה
ניהול פרויקטים
dot
TAYA מנהלת פרויקטים בתחומים של התייעלות ושיפור ביצועים בגופים עתירי צריכה במיקור חוץ.
התמורה מביצוע הפרויקט, תורכב מתמורת הובלת שלב תכנון, ניהול הפרויקט בשילוב חלוקת החיסכון המנוטר כחלק מהשתתפותנו בסיכוי הצלחת הפרויקט.
קרא עוד
dot
ייצור חשמל עצמי
dot
TAYA הנה חברה מובילה בתחום ייצור חשמל עצמי באמצעות דלקים חלופיים לרבות גז טבעי. החברה מתמחה במיפוי מקורות האנרגיה של הצרכן והפקת תכנית ליישום אופטימיזציה שלהם בשילוב מערכות קוגנרציה וטריגנרציה.
קרא עוד
dot
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
dot
TAYA מתמחה באיתור פוטנציאל התייעלות בצרכנים כשלב ראשון בביצוע פרויקט התייעלות.
TAYA מבצעת סקרי אנרגיה ותכנון ראשוני לאיתור ומיפוי הצרכנים, פוטנציאל החיסכון וניתוח טכנו כלכלי לגיבוש המלצות ליישום ההתייעלות.
קרא עוד
dot
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
ניהול אנרגיה - החברה עובדת באופן שוטף מול רפרנט האנרגיה בארגון ומובילה מעקב אחר תכנון מול ביצוע ביישום תכנית ההתייעלות ועמידה בייעדי ההתייעלות, אימות חיסכון ועמידה בנהלי האנרגיה.
קרא עוד
dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot