dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
תחומי פעילות dot
dot
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
dot
TAYA מתמחה באיתור פוטנציאל התייעלות בצרכנים כשלב ראשון בביצוע פרויקט התייעלות.
TAYA מבצעת סקרי אנרגיה ותכנון ראשוני לאיתור ומיפוי הצרכנים, פוטנציאל החיסכון וניתוח טכנו כלכלי לגיבוש המלצות ליישום ההתייעלות.

הסקר שיבוצע הינו סקר ממוקד "פרטו" (20% של הציוד צורכים 80% מהאנרגיה), לזיהוי פוטנציאל החיסכון הכלכלי מהוצאות האנרגיה בארגון והמלצות ליישומו ע"י התייעלות אנרגטית באמצעות פתרונות טכנולוגים שונים הכוללים גם טכנולוגיות חדשות ומתקדמות.

מתוך נתוני הסקר הממוקד ילמדו מאפייני תהליך הייצור כולל פרופילי פעילות, באמצעותם נתכנן את הפיתרון הנבחר ונבצע SIZING של הציוד הנדרש למימושו.

בראיית החברה הסקר והתכנון נועדו למקד את ערוצי ההתייעלות המיטביים ולהציג תכנית עבודה ראשונית ליישום והוצאה לפועל של פרויקט התייעלות כלכלי.

TAYA מתכננת תוכניות הנדסיות כוללות ומפורטות לייצור וביצוע מערכות אנרגיה. מהנדסי החברה הינם מומחים ומובילים/עדכניים בתחומם בארץ ובעולם.
dot
dot
pics_new_air_rules
dot
פריניר קיטור ותאורה
dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot