dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
dot
dot סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט לשדרוג מערכת תאורה.
הערות: עבור גופי התאורה שהותקנו ברפת נתנה אחריות מלאה של חמש שנים.
התחייבות להחלפת כל גופי התאורה שסופקו במידה ואחוז הנפל יהיה מעל 10% לשנה.
קרא עוד


פרויקט תאורה אפרת
פרויקט לשדרוג מערכת תאורה.
הערות: הפרויקט בוצע במימון מלא. המימון כולל תחזוקה ואחריות מלאה לאורך כל תקופת המימון. חיסכון ממוצע של 70%.
קרא עוד


בניין משרדים תכן – רח' דניאל פריש, תל אביב
פרויקט התייעלות כולל במערכת המיזוג של המבנה.
הערות: לפרויקט הושגו על ידינו מענקים בגובה 560 אלף ₪.
קרא עוד


מפעל אגרוטופ - הפח
פרויקט התייעלות במערכות התאורה ומיזוג האויר.
הערות: המפעל קיבל מענק של כ- 50 אלף ₪ אשר הביא להחלטה לביצוע הפרויקט.
קרא עוד


קיבוץ רגבים
שדרוג מערכת תאורה.
הערות: הפרויקט בוצע במימון מלא ל- 7 שנים. המימון כולל תחזוקה ואחריות מלאה לתקופה זאת.
רמת ההארה גבוהה ב- 140%. חיסכון ממוצע של 70%.
קרא עוד


מפעל מזון - פריניר
פרויקט התייעלות אינטגרטיבי במערכת הקיטור והתאורה.
הערות: לפרויקט הושגו על ידינו מענקים בגובה 700 אלף ₪.
חיסכון בשיעור של 20% מסך הוצאות האנרגיה במפעל.
קרא עוד


מפעל ריתוך, צבע וציפוי מתכות - כרמוכרום
פרויקט התייעלות אינטגרטיבי במערכת חימום הנוזלים, התאורה והמיזוג במפעל.
הערות: לפרויקט הושגו על ידינו מענקים בגובה 100 אלף ₪.
קרא עוד


עמותת תרבות וספורט עירונית - כרמיאל
פרויקט התייעלות אינטגרטיבי במערכת חימום הנוזלים, התאורה והמיזוג ב-7 מבני העמותה.
קרא עוד


עיריית בית"ר עילית
ניהול כלל הפרויקטים בהתייעלות המערכות האנרגיה, האנרגיה המתחדשת והבנייה הירוקה.
הערות: העירייה קיבלה באמצעותנו מענקים מצטברים של 1.5 מיליון ₪ לתחומי ההתייעלות ואיכות הסביבה.
קרא עוד


dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot