dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
dot
dot סיפורי הצלחה
dot
קיבוץ רגבים

איפיון הפרויקט
שדרוג מערכת תאורה.

היקף הפרויקט ותכולתו:

dot א. מיפוי תאורת חצר הקיימת, צרכי האור הדרושים באזורים השונים ומיקום הפנסים.
ב. מדידות צריכה ואור על המערכת הקיימת
ג. שדרוג מערכות תאורת החצר לפנסי תאורת LED חדשה
ד. שדרוג מערכת החשמל בפנסים
ה. מדידות אור וצריכה על המערכת החדשה

בנוסף, תוכננה מחדש מערכת התאורה במפעל ושולבו מספר טכנולוגיות לרבות שימוש משמעותי באור טבעי.

הערות: הפרויקט בוצע במימון מלא ל- 7 שנים. המימון כולל תחזוקה ואחריות מלאה לתקופה זאת.
רמת ההארה גבוהה ב- 140%
חיסכון ממוצע של 70%

dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot