dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
dot
dot סיפורי הצלחה
dot
מפעל מזון - פריניר

איפיון הפרויקט
פרויקט התייעלות אינטגרטיבי במערכת הקיטור והתאורה.

היקף הפרויקט ותכולתו: הפרויקט כלל תכנון מפורט והחלפת מערכת הקיטור בכלל המפעל ובכלל זה:

dot א. תכנון מחדש והחלפת צנרת הקיטור כולה.
ב. תכנון חדר הדוודים על בסיס הצרכים המשתנים והחלפת דוודי הקיטור.
ג. החלפת כל האביזרים הנלווים למערכת.

בנוסף, תוכננה מחדש מערכת התאורה במפעל ושולבו מספר טכנולוגיות לרבות שימוש משמעותי באור טבעי.

הערות: לפרויקט הושגו על ידינו מענקים בגובה 700 אלף ₪.
חיסכון בשיעור של 20% מסך הוצאות האנרגיה במפעל.

dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot