dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
dot
dot סיפורי הצלחה
dot
מפעל ריתוך, צבע וציפוי מתכות - כרמוכרום

איפיון הפרויקט
פרויקט התייעלות אינטגרטיבי במערכת חימום הנוזלים, התאורה והמיזוג במפעל.

היקף הפרויקט ותכולתו:

dot א. תכנון ייחודי של מערכת חימום נוזלים חלופית של בריכות הציפויים במפעל.
תכנון מערכת ייחודית המשלבת טכנולוגיה וצנרת ייחודית לחימום הנוזלים וניצול האנרגיה לקירור מערכת המיזוג במבנה הסמוך.
ב. הפרויקט כלל תכנון מפורט והחלפת מערכת מיזוג האויר בכל מבני המפעל (9 מבנים) – בשילוב עם מערכת חימום הנוזלים הנ"ל וכן בנפרד ממנה.
ג. תכנון מחודש והחלפת מערכת התאורה במפעל.

הערות: לפרויקט הושגו על ידינו מענקים בגובה 100 אלף ₪.

dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot