dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
dot
dot סיפורי הצלחה
dot

בניין משרדים תכן – רח' דניאל פריש, תל אביב

איפיון הפרויקט
פרויקט התייעלות כולל במערכת המיזוג של המבנה.

איפיון הלקוח
המאוכלס ע"י משרדי עו"ד מובילים, שגרירויות זרות וחברות השקעה. חברת תכן היא החברה המנהלת את המבנה, ובאחריותה הישירה הטיפול במערכות מיזוג האויר (שמרביתן מרכזיות), במערכות התאורה הציבורית, במעליות, וביתר המערכות הציבוריות. במבנה מעל 20,000 מ"ר.

היקף הפרויקט ותכולתו:

dot א. תכנון של התייעלות אנרגטית בכלל המבנה.
ב. הגשה למענקי התייעלות של החלפת צילרים וגריטתם
ג. ניהול מכרז קבלנים לרבות, כתיבת המכרז, סיור קבלנים, סיוע בהתמחרות ובחירת קבלן מבצע.
ד. ניהול הקמה
ה. מעקב אחר חיסכון ותפעול

הערות: לפרויקט הושגו על ידינו מענקים בגובה 560 אלף ₪.


תקליקו להגדלת התמונה
dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot