dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
dot
dot סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל

איפיון הפרויקט
שדרוג מערכת תאורה.

היקף הפרויקט ותכולתו:

dot א. מיפוי תאורת החצר ומכון החליבה המקיימת, צרכי האור הדרושים באזורים השונים ומיקום הפנסים.
ב. מדידות צריכה ואור של המערכת הקיימת.
ג. שדרוג מערכת תאורת החצר ומכון החליבה לגופי תאורת LED חדשה וחסכונית. מיקום משופר של גופי התאורה מעל האבוס ותכנות התאורה יאפשר הארה מתאימה יותר על אזור האבוס והסככה בהצפה, וכן, נגישות נוחה יותר לתחזוקה וטיפול.
ד. מדידת האור וצריכה של המערכת החדשה.

הערות: עבור גופי התאורה שהותקנו ברפת נתנה אחריות מלאה של חמש שנים. התחייבות להחלפת כל גופי התאורה שסופקו במידה ואחוז הנפל יהיה מעל 10% לשנה.
רמת ההארה גבוהה ב- 150%
חיסכון ממוצע של 65%


תקליקו להגדלת התמונה
dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot